CHƯƠNG TRÌNH VIP SCR99

 • quản lí mối quan hệ
  -
 • Nâng cấp tiền thưởng
  -
 • Hoàn tiền hàng tháng
  3%
 • Tiền thưởng VIP hàng ngày
  -
 • Khuyến mãi đặc biệt
  -
 • Quà tặng & Phần thưởng Độc quyền
  -
 • Nâng cấp điểm thành viên hàng tháng
  -
 • Yêu cầu thành viên câu lạc bộ VIP
  -
 • Sách thể thao
  0.60%
 • Sòng bạc Trực tuyến
  0.60%
 • Trò chơi
  0.60%
 • quản lí mối quan hệ
 • Nâng cấp tiền thưởng
  888
 • Hoàn tiền hàng tháng
  5%
 • Tiền thưởng VIP hàng ngày
 • Khuyến mãi đặc biệt
 • Quà tặng & Phần thưởng Độc quyền
  -
 • Nâng cấp điểm thành viên hàng tháng
  2,000 PTS
 • Yêu cầu thành viên câu lạc bộ VIP
  cả đời
 • Sách thể thao
  0.70%
 • Sòng bạc Trực tuyến
  0.70%
 • Trò chơi
  0.70%
 • quản lí mối quan hệ
 • Nâng cấp tiền thưởng
  1,888
 • Hoàn tiền hàng tháng
  15%
 • Tiền thưởng VIP hàng ngày
 • Khuyến mãi đặc biệt
 • Quà tặng & Phần thưởng Độc quyền
 • Nâng cấp điểm thành viên hàng tháng
  20,000 PTS
 • Yêu cầu thành viên câu lạc bộ VIP
  cả đời
 • Sách thể thao
  0.80%
 • Sòng bạc Trực tuyến
  0.80%
 • Trò chơi
  0.80%
 • quản lí mối quan hệ
 • Nâng cấp tiền thưởng
  3,888
 • Hoàn tiền hàng tháng
  20%
 • Tiền thưởng VIP hàng ngày
 • Khuyến mãi đặc biệt
 • Quà tặng & Phần thưởng Độc quyền
 • Nâng cấp điểm thành viên hàng tháng
  40,000 PTS
 • Yêu cầu thành viên câu lạc bộ VIP
  cả đời
 • Sách thể thao
  1.00%
 • Sòng bạc Trực tuyến
  1.00%
 • Trò chơi
  0.90%
 • quản lí mối quan hệ
 • Nâng cấp tiền thưởng
  5,888
 • Hoàn tiền hàng tháng
  25%
 • Tiền thưởng VIP hàng ngày
 • Khuyến mãi đặc biệt
 • Quà tặng & Phần thưởng Độc quyền
 • Nâng cấp điểm thành viên hàng tháng
  50,000 PTS
 • Yêu cầu thành viên câu lạc bộ VIP
  cả đời
 • Sách thể thao
  1.20%
 • Sòng bạc Trực tuyến
  1.50%
 • Trò chơi
  1.00%
 • quản lí mối quan hệ
 • Nâng cấp tiền thưởng
  18,000
 • Hoàn tiền hàng tháng
  40%
 • Tiền thưởng VIP hàng ngày
 • Khuyến mãi đặc biệt
 • Quà tặng & Phần thưởng Độc quyền
 • Nâng cấp điểm thành viên hàng tháng
  Bằng lời mời
 • Yêu cầu thành viên câu lạc bộ VIP
  cả đời
 • Sách thể thao
  1.50%
 • Sòng bạc Trực tuyến
  2.00%
 • Trò chơi
  1.5%